Projekt

eu

 

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Název projektu: Vzdělávání NAPO MORAVA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004375

Předmětem projektu je zajištění školení pro 15 zaměstnanců společnosti. Školení bude probíhat v těchto oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické vzdělávání, interní vzdělávání.

Realizace projektu je naplánována na 2 roky, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. Školení budou probíhat na území Olomouckého kraje.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.