Projekt

Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora EU.


 

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004375
Vzdělávání NAPO MORAVA s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zajištění školení pro 15 zaměstnanců společnosti. Školení bude probíhat v těchto oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické vzdělávání, interní vzdělávání.

Realizace projektu je naplánována na 2 roky, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. Školení budou probíhat na území Olomouckého kraje.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.

eu

 

Projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_117/00118 95
ROZVOJ SPOLEČNOSTI NAPO MORAVA S.R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšířit stávající výrobní možnosti a více se zaměřit na nově vyvíjené produkty, které znamenají vyšší přidanou hodnotu.